Ervaring is een van de belangrijkste determinanten van de prestatie van een arts. Daarom verdient ieder acuut zieke patiënt op de SEH een goed getraind en ervaren team van zorgverleners naast hun bed. Gedurende kantooruren zijn de meeste specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen aanwezig en volop aan het werk. Maar de meeste acuut zieke patiënten worden buiten de kantoor uren op de SEH gepresenteerd en gezien. Opvallend genoeg is de aanwezigheid van specialisten tijdens deze uren minimaal. Het is aannemelijk dat dit invloed heeft op de geleverde kwaliteit van zorg. Voor patiënten die opgenomen worden onder de verantwoordelijkheid van de specialist, geldt bovendien dat de continuïteit van de zorg voor deze patiënten in het ziekenhuis hierdoor ook in gevaar kan komen. Daarom zijn de resultaten van  de bovengenoemde artikel in de European Journal of Emergency Medicine relevant en belangrijk. Dit artikel laat zien dat aanwezigheid van specialisten boven op de aanwezig SEH artsen met name bij opgenomen patiënten (per definitie een ziekere populatie dan patiënten die naar huis gaan) meer waarde kan hebben en patiënten uitkomsten kan verbeteren. Uit de objectieve gegevens kwam naar voren dat er een kleine, maar significante daling was in het aantal minuten dat opgenomen patiënten op de eerste hulp verbleven.

Daarnaast zijn de resultaten van de enquêtes bij de patiënten, artsen en verpleegkundigen gerapporteerd. In ongeveer de helft van de gevallen vond de specialist dat het waardevol was om aanwezig te zijn in het ziekenhuis. Het SEH personeel vond dat maar in een derde van de gevallen.Er werd ook gevraagd naar suggesties om de doorstroom van patiënten en de zorg te verbeteren. Deze vrije tekst werd ook geanalyseerd, waarbij 47 keer gesuggereerd werd dat het aannemen van meer SEH artsen hiervoor nuttig zou zijn. Deze suggestie kwam in 25 gevallen van de SEH arts zelf, 9 keer van de specialist, 7 keer van de SEH verpleging, en 6 keer door de arts-assistenten.

Naar aanleiding van dit artikel is de discussie over specialisten op de SEH weer volop onder de aandacht gekomen. (zie https://www.nvsha.nl/nieuws/persbericht-inzet-extra-seh-artsen-vergroot-effectiviteit/ )

Als artsen met affiniteit voor acute zorg is het leveren van de beste zorg voor patiënten met een acute aandoening ons belangrijkste doel. Dit artikel geeft belangrijke informatie over hoe dit bereikt zou kunnen worden. Betrokkenheid van meer specialisten op de SEH naast de SEH artsen is in onze optiek steeds meer de regel en geen uitzondering. Een zieke patiënt en zijn familie zullen ook niks anders willen dan opgevangen worden door een team waarin zowel algemene kennis als meer specialistische kennis verenigd is.

auteurs:  Tanca C. Minderhoud, Karin Kaasjager, Prabath WB Nanayakkara