2 september 2020 - Webinar NVIAG
Het zal u allen niet ontgaan zijn dat er de afgelopen maanden veel is veranderd in de gezondheidszorg ten gevolge van de Coronapandemie. Door deze pandemie is er in Nederland een moment gekomen dat de gezondheidszorg overspoeld dreigde te raken, wat veel impact had en nog steeds heeft op onze “normale” werkwijzen.

De pandemie heeft ook grote gevolgen voor de (mogelijkheden tot) nascholing. Zo is het jaarlijkse NVIAG-congres afgeblazen en zijn veel bijeenkomsten omgezet naar webinars.

Voor diverse betrokken dokters is uitgebreid landelijke pers en media-aandacht geweest. Daarentegen is er geen of weinig aandacht geweest voor de beheerders van de toegangspoort tot het ziekenhuis in casu de acute internisten ed.

Webinar
Nu we de eerste golf hebben gehad (en er wellicht een tweede golf aan komt) vinden wij het belangrijk om ook op digitale wijze, via een webinar, aandacht te besteden aan wat deze pandemie voor de acute internisten betekent en wat we van de gang van zaken kunnen leren. We denken hierbij specifiek aan wat er organisatorisch te leren is voor een mogelijke volgende golf of voor een pandemie door een ander virus.

De huidige pandemie heeft ons ook een paar minder bekende fenomenen laten zien en dan met name de stollingsproblematiek bij virusinfecties. Fenomenen die mogelijk ook bij andere virussen kunnen spelen maar nog nooit veel aandacht hebben gekregen.

Het webinar op woensdag 2 september is interessant voor acute internisten, aios interne geneeskunde, fellows acute geneeskunde en voor alle internisten die te maken hebben of hebben gehad met COVID-19 verdachte of COVID-19 bewezen patiënten op de SEH. In de twee uur die het webinar duurt worden naast een beschouwing over crisismanagement en “best practices” op de SEH ook ingegaan op de trombo-embolische problemen bij de COVID-19 patiënten. Een beschouwing over de wijze hoe een volgende pandemie kan worden tegemoet worden getreden zal het slot van het webinar gaan vormen.

Programma
Het programma van het webinar ziet er als volgt uit:

 
19:00 – 19:30 uur Crisismangament bij pandemie. Voorbereiding en bewaking van de zorg.
Spreker: Stephanie Klein Nagelvoort Schuit (internist, Erasmus MC)
19:30 – 20:00 uur
Hete tijden in het warme zuiden; de Coronacrisis in de euregio.
Spreker: Patricia Stassen (internist, Maastricht UMC+)
20:00 – 20:30 uur
Virus geïnduceerde stollingsactivatie. Mechanisme en behandeling.
Spreker: Marco Goeijenbier (aios, Erasmus MC)
20:30 – 21:00 uur
Best practices, wat hebben we geleerd voor een volgende pandemie?
Spreker: Frits Holleman (voorzitter NVIAG, internist Amsterdam UMC)

 

Inschrijven en accreditatie
Inschrijven kan via deze link. Deelname is kosteloos en accreditatie (2 punten) is aangevraagd bij de NIV, NVALT en NVSHA.
10 september 2020 - Fellowdag LUMC

Locatie: LUMC
Thema: Diagnostiek.
Inschrijven via deze link.

16 t/m 18 september 2020 - Echografiecursus NIV

(Spoed)echografie door internisten is sterk aan te bevelen om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Derhalve krijgt (spoed)echografie ook een plaats in de opleiding tot internist. Het doel is om binnen enkele jaren na het van kracht worden van het nieuwe opleidingsplan, iedere AIOS op te leiden in echografie.

De taskforce Echografie van de NIV heeft gedefinieerd welke onderdelen van de point-of-care echografie essentieel zijn voor de internist. Dit basispakket behelst longechografie, basale echocardiografie en onderzoek naar ascites, AAA, hydronefrose, retentieblaas, galstenen en splenomegalie en is toepasbaar in acute situaties op de SEH of de verpleegafdeling, maar komt ook uitstekend van pas tijdens een polikliniekbezoek of een reguliere visite op de afdeling. Tijdens de cursus zal dit hele pakket aan bod komen, waarbij de nadruk ligt op hands-on oefenen. Rigoureuze didactische methoden garanderen dat de leerstof ook echt goed onthouden wordt.

Meer informatie vindt u op de website van de NIV.

6 oktober 2020 - Digitale algemene ledenvergadering NVIAG

Aanmelden voor de digitale ALV kan via deze link.

9 oktober 2020 - Fellowdag Amsterdam UMC, Locatie AMC

Locatie: Amsterdam UMC, Locatie AMC
Thema: Infectieziekten

9 t/m 11 december 2020 - Echografiecursus NIV

(Spoed)echografie door internisten is sterk aan te bevelen om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Derhalve krijgt (spoed)echografie ook een plaats in de opleiding tot internist. Het doel is om binnen enkele jaren na het van kracht worden van het nieuwe opleidingsplan, iedere AIOS op te leiden in echografie.

De taskforce Echografie van de NIV heeft gedefinieerd welke onderdelen van de point-of-care echografie essentieel zijn voor de internist. Dit basispakket behelst longechografie, basale echocardiografie en onderzoek naar ascites, AAA, hydronefrose, retentieblaas, galstenen en splenomegalie en is toepasbaar in acute situaties op de SEH of de verpleegafdeling, maar komt ook uitstekend van pas tijdens een polikliniekbezoek of een reguliere visite op de afdeling. Tijdens de cursus zal dit hele pakket aan bod komen, waarbij de nadruk ligt op hands-on oefenen. Rigoureuze didactische methoden garanderen dat de leerstof ook echt goed onthouden wordt.

Meer informatie vindt u op de website van de NIV.

7 januari 2021 - Fellowdag UMC Utrecht

Inschrijven kan via deze link.

2 t/m 4 juni 2021 - NVIAG congres

Het NVIAG congres dat in 2020 gepland stond, kon vanwege de pandemie helaas niet doorgaan. Volgend jaar hopen we dat er wel weer een congres kan plaatsvinden, startend op woensdagmiddag 2 juni 2021 en eindigend op vrijdagmiddag 4 juni 2021. Naar alle waarschijnlijkheid vindt het congres plaats in Maastricht en kunnen we het programma van dit jaar, volgend jaar alsnog ten uitvoer brengen. Nadere informatie volgt later.