6 t/m 8 juli 2022 - NIV-cursus echografie

(Spoed)echografie door internisten is sterk aan te bevelen om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Derhalve krijgt (spoed)echografie ook een plaats in de opleiding tot internist. Het doel is om binnen enkele jaren na het van kracht worden van het nieuwe opleidingsplan, iedere AIOS op te leiden in echografie.

De taskforce Echografie van de NIV heeft gedefinieerd welke onderdelen van de point-of-care echografie essentieel zijn voor de internist. Dit basispakket behelst longechografie, basale echocardiografie en onderzoek naar ascites, AAA, hydronefrose, retentieblaas, galstenen en splenomegalie en is toepasbaar in acute situaties op de SEH of de verpleegafdeling, maar komt ook uitstekend van pas tijdens een polikliniekbezoek of een reguliere visite op de afdeling. Tijdens de cursus zal dit hele pakket aan bod komen, waarbij de nadruk ligt op hands-on oefenen. Rigoureuze didactische methoden garanderen dat de leerstof ook echt goed onthouden wordt. Schrijf u in en voeg u bij de voorhoede van echograferende internisten!

9 september 2022 - Fellow OUT! dag

Speciale dag voor fellows, buiten de fellowdagen om. Aanmelden via info@acuteinternisten.nl.

29 september 2022 - Fellowdag Maastricht UMC+

Aanmelden kan via deze webpagina.

23 november 2022 - 5e webinar NVIAG

Save the date! Aanvullende informatie volgt later.

6 en 7 oktober 2022 - ResusNL-congres

Komt allen naar het ResusNL congres op 6 en 7 oktober!

Wat is het?

  • Voor alle artsen van de acute keten, dus hier kunnen wij niet ontbreken.
  • Bevorderen samenwerking
  • Thema ‘Breathe’: Innovatie, fysiologie (o.a. pulmonale hypertensie, fysiologie van ademhaling), tips: hoe zelf niet buiten adem te raken
  • Praktisch: ‘skills’ (o.a. echo, capnografie, optiflow) en workshops (o.a. kort en bondig communiceren, presentatie skills)
  • Sprekers uit binnen- en buitenland
  • Op een bijzondere locatie in Rotterdam
  • Afsluitend diner met feest op dag 1

Check www.resusnl.com en schrijf je in!

28 en 29 november 2022 - Multidisciplinaire toxicologie-cursus MD-Tox
16 december 2022 - Fellowdag UMC Utrecht

Aanmelden kan via deze webpagina.

30 maart 2023 - Fellowdag Radboudumc

Aanmelden kan via deze webpagina.

30 juni 2023 - Fellowdag UMC Groningen

Aanmelden kan via deze webpagina.