2 december 2019 - Fellowdag Amsterdam UMC, locatie VUmc

Zie voor meer informatie over de fellowdagen deze link.

9 en 10 december 2019 - DEUS Emergency Ultrasound Basic Course

Deze tweedaagse DEUS cursus is de eerste in Nederland, speciaal ontworpen door artsen werkzaam in de acute zorg met een ruime echo en instructeurservaring en is zeer geschikt voor alle artsen die zich voor de spoedechografie een stevige theoretische en praktische basis willen verwerven. Meer informatie vindt u via deze link. Inschrijven kan via deze link.

18 t/m 20 december 2019 - Echografiecursus NIV

De vijfde echografiecursus van de NIV vindt plaats op 18, 19 en 20 december 2019 in het Akoesticum te Ede. Zie voor meer informatie deze website.

31 januari 2020 - Medicine in Extremes Conference
13 en 14 januari 2020 - DEUS Point-of-Care for Internists

Deze tweedaagse cursus is de eerste Nederlandse point-of-care echografie cursus specifiek ontwikkeld voor internisten en internisten in opleiding. Deze DEUS cursus is het succesvolle resultaat van nu alweer een aantal jaren cursuservaring binnen de interne. Dit blijkt ook uit het vertrouwen vanuit een heel aantal opleidingen interne geneeskunde in het land die de eigen staf en aios de cursus standaard aanbieden.

Meer informatie vindt u via deze link.

10 en 11 februari 2020 - DEUS Emergency Ultrasound Basic Course

Deze tweedaagse DEUS cursus is de eerste in Nederland, speciaal ontworpen door artsen werkzaam in de acute zorg met een ruime echo en instructeurservaring en is zeer geschikt voor alle artsen die zich voor de spoedechografie een stevige theoretische en praktische basis willen verwerven. Meer informatie vindt u via deze link. Inschrijven kan via deze link.

13&14 februari 2020 Multidisciplinaire toxicologie cursus

Een tweedaagse toxicologie cursus waarbij zowel de organisatoren als de deelnemers uit verschillende disciplines afkomstig zijn. Voor meer informatie, zie onderstaande flyer

GIF_flyer_2020

26 en 27 maart 2020 - POCUS Event; Geloof jij in echo?

POCUS is het gebruik van bedside echografie waardoor een klinische vraagstelling direct beantwoord kan worden. Dit leidt tot snellere diagnostiek en therapie. Om POCUS in Nederland een nieuwe boost te geven willen we jou graag uitnodigen!

POCUS Event is bedoeld voor iedereen die met POCUS te maken krijgt zoals SEH-artsen, internisten, kinderartsen, longartsen, intensivisten, A(N)IOS, huisartsen, chirurgen, VS/PA, fysiotherapeuten, anesthesisten en andere medisch professionals. Het doel is je skills te verbeteren, POCUS in Nederland te verspreiden en het naar een hoger niveau te tillen.

Meer informatie vindt u via deze link.

20 en 21 april 2020 - DEUS Emergency Ultrasound Advanced Course

Deze tweedaagse DEUS cursus is de eerste in Nederland, speciaal ontworpen door artsen werkzaam in de acute zorg met een ruime echo en instructeurservaring, voor artsen die zich naast basis applicaties, zoals EFAST, AAA en basale spoedechocardiografie, hun pallet aan kennis en skills willen uitbreiden. Voor deze cursus is basale echo-kennis en -ervaring geen must maar wel een absolute pré.

Meer informatie vindt u via deze link.

11 en 12 mei 2020 - DEUS Emergency Ultrasound Basic Course

Deze tweedaagse DEUS cursus is de eerste in Nederland, speciaal ontworpen door artsen werkzaam in de acute zorg met een ruime echo en instructeurservaring en is zeer geschikt voor alle artsen die zich voor de spoedechografie een stevige theoretische en praktische basis willen verwerven. Meer informatie vindt u via deze link. Inschrijven kan via deze link.

25 en 26 mei 2020 - DEUS Point-of-Care for Internists

Deze tweedaagse cursus is de eerste Nederlandse point-of-care echografie cursus specifiek ontwikkeld voor internisten en internisten in opleiding. Deze DEUS cursus is het succesvolle resultaat van nu alweer een aantal jaren cursuservaring binnen de interne. Dit blijkt ook uit het vertrouwen vanuit een heel aantal opleidingen interne geneeskunde in het land die de eigen staf en aios de cursus standaard aanbieden.

Meer informatie vindt u via deze link.

11 en 12 juni 2020 - Jaarcongres NVIAG
12 juni 2020 - Algemene ledenvergadering NVIAG