Op woensdag 8 en donderdag 9 juni 2022 vindt het jaarlijkse congres plaats, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Internisten Acute Geneeskunde (NVIAG). Wij hopen dat dit congres, ondanks de coronamaatregelen, in juni zowel fysiek als digitaal kan doorgaan. We denken dat we een gevarieerd en inspirerend programma hebben samengesteld. Informatie over het congres volgt later.

De NVIAG wil artsen en onderzoekers aanmoedigen om elkaar fysiek of online te ontmoeten en hun onderzoek op het gebied van acute geneeskunde te delen. Daarom nodigen wij je van harte uit om een abstract in te sturen voor het NVIAG-congres 2022! Zowel case-reports als origineel onderzoek kunnen worden ingezonden.

Je kunt je abstract (voertaal: Nederlands) van maximaal 300 woorden indienen via info@acuteinternisten.nl. De deadline is maandag 11 april 2022 om 8.00 uur.  Abstracts kunnen worden geaccepteerd voor een plenaire presentatie (op donderdag 9 juni 2022). Je hoort uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 of je abstract is geaccepteerd voor een presentatie. Ingezonden abstracts zullen na het congres gepubliceerd worden op de website van de NVIAG.

Algemene instructies voor het insturen van abstracts en case reports:

  • Met het inzenden van een abstract doen de auteurs een toezegging om bij acceptatie de data te presenteren.
  • Abstracts dienen in de Nederlandse taal opgesteld te worden met een maximale lengte van 300 woorden, dit is exclusief titel, auteurs en affiliaties.
  • Structuur voor abstract van origineel onderzoek: Achtergrond, Methode, Resultaten, Conclusie.
  • Structuur voor case reports: deze geeft een casusbeschrijving met een relevantie van de bevindingen en aanbeveling voor de klinische praktijk.

We zien uit naar de inzendingen!