Op 15 februari 2016 vond een algemene ledenvergadering plaats in de Domus Medica. Het was een inspirerende avond. Er werd een tipje van de sluier opgelicht over de inhoud van het jaarlijkse congres. Vanuit de commissie communicatie en strategie werd bericht over visiedocument. Dit wordt nu binnenkort besproken met het NIV bestuur. Mooie plannen voor een infostand op de internistendagen werden gepresenteerd vanuit de beroepsbelangencommissie, en een sneak preview van de nieuwe website was te zien. Vanwege het vertrek van Stephanie Klein Nagelvoort uit het bestuur was er een vacature voor bestuurslid (externe betrekkingen). Karin Kaasjager en Jack Ligtenberg hielden aanstekelijke redevoeringen waarom zij deze functie zouden kunnen vervullen. Na stemming (waarbij de verdeling precies 50-50 was) werd dan ook besloten tot een duo functie, waarbij we dus 2 nieuwe bestuursleden welkom kunnen heten!