Op 15 februari 2016 vond een algemene ledenvergadering plaats in de Domus Medica. Het was een inspirerende avond, waarbij een tipje van de sluier werd opgelicht over de inhoud van het jaarlijkse congres. Vanuit de commissies werd bericht over de vorderingen op het gebied van het visiedocument. Mooie plannen voor een infostand op de internistendagen werden gepresenteerd, en een sneak preview van de nieuwe website was te zien.
Vanwege het vertrek van Stephanie Klein Nagelvoort uit het bestuur was er een vacature voor bestuurslid (externe betrekkingen). Karin Kaasjager en Jack Ligtenberg hielden aanstekelijke redevoeringen waarom zij deze functie zouden kunnen vervullen. Na stemming (waarbij de verdeling precies 50-50 was) werd dan ook besloten tot een duo functie, waarbij we dus 2 nieuwe bestuursleden welkom konden heten.