In de media

Weekboek Gerrie Prins over acute interne geneeskunde. Vanaf april 2015 publiceert het NtvG 4-maal een weekboek over het nieuwe aandachtsgebied acute geneeskunde. De aftrap is van Gerrie Prins:
Gerrie Prins is fellow acute interne geneeskunde. Samen met 3 collega’s schrijft zij over werkervaringen in dit relatief nieuwe vakgebied. De opleiding in Rotterdam wordt verzorgd vanuit het Erasmus MC in samenwerking met het Maasstad ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis (g.prins@erasmusmc.nl).
Het volledige artikel is te lezen op:
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:B1160. Link

Artikel Harm Haak De Internist.  In de maart-editie van ‘de internist’ is een groot interview verschenen met Harm Haak, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder acute geneeskunde aan het MUMC, waarin hij onder andere stelt dat de acuut internist en de SEH-arts elkaar goed kunnen aanvullen.

Zorgverzekeraars ronden eerste fase aanpak complexe spoedzorg af.

Internist acute geneeskunde helpt meest zieke patiënten en de internist. Kwalitatief betere zorg voor de meest zieke patienten door meer grijze haren aan het bed, is een vaak gehoorde oproep. De internist acute geneeskunde biedt de gevraagde kwaliteit en neemt de collega-internisten bovendien een hoop werk uit handen.
 

European Journal of Emergency Medicine, 2013 Maaike Groenewoudt et al
Half of the patients with sepsis arrive at the ED by EMS. These patients are seriously ill, and although these patients are likely to benefit from early treatment, they are often transported with nonurgend rides and both assessment of vital signs and early start of tretment are not routinely performed.

Medisch contact, april 2013 Ineke Schouten et al
“‘Spoedinternist’ kan acute zorg versterken”: De concentratie van spoedeisende zorg vormt een bedreiging voor patiënten met een diffuse opnamediagnose. Internisten acute geneeskunde menen dat zij een sleutelrol kunnen spelen bij de snelle beoordeling van deze patiënten op de SEH.

The Netherlands Journal of Medicine, december 2012 Frank Bosch et al
“Binary ultrasonography for the internist: yes or no, that’s the question!”: The authors discuss the pros and cons with regard to ultrasound for the internist. They state that ultrasonography is seldom used by internists and they suggest several reasons for this. After a brief review of the literature they conclude that using ultrasound would probably benefit patients and would lead to a more rapid diagnosis and an increase in safety while performing invasive diagnostic and therapeutic interventions. The authors suggest that internists use ultrasound in a different way compared with radiologists, cardiologists etc. They introduce the term binary ultrasound: ultrasound should be used to answer clinical questions with a yes or a no.

The Netherlands Journal of Medicine, september 2011 Ineke Schouten
“Complex acute medicine: the internist in the lead”
Crowding in the emergency department (ED) occurs when the identified need for emergency services exceeds available resources for patient care in the ED, hospital, or both. The result of ED crowding is reduced quality of care, affecting morbidity, mortality and patient satisfaction. This is illustrated by two recent studies that demonstrate a direct association between ED crowding and an increased risk of mortality. In addition, delays in patient treatment also effect outcomes in conditions that benefit from short door-to-needle times, such as myocardial infarction, stroke, sepsis, meningitis and pneumonia. One of the most important indicators of quality of care and patient satisfaction is pain management, which is negatively affected by ED crowding as well. Therefore, understanding the causes, effects and solutions of ED congestion is important and subject of research questions.

Medisch contact, 17 juni 2011 Frits Holleman et al
“Eerst op cursus, dan de dienst in”: Assistenten zijn vaak onvoldoende voorbereid op acute situaties. Het AMC ontwikkelde daarom voor hen een verplichte cursus acute opvang. De deelnemers zijn enthousiast, en ook de achterwacht is er blij mee.