Missie

Dutch Acute Medicine

Dutch Acute Medicine mission statement:

De acute geneeskunde is een nieuwe specialisatie binnen de interne geneeskunde. Het is een onderdeel van de interne zorg binnen het ziekenhuis dat de onmiddellijke en vroege specialistische hulp verzorgt aan volwassen patiënten met een acuut medisch probleem, zowel in het ziekenhuis als bij presentatie op de acute hulp afdeling.

De acute geneeskunde coördineert en leidt de acute zorg samen met andere disciplines; zij zorgt voor een geïntegreerde en samenhangende behandeling. Het doel is bovendien de kwaliteit en de effectiviteit van deze zorg te garanderen en te verbeteren.

Snelle en juiste diagnostiek leidt tot een verbetering van de opname-indicaties of zorgt voor een kortere opnametijd. Ook kan door een goede beoordeling een andere oplossing worden gevonden dan een opname: een tijdelijke observatie, een verwijzing naar een verpleegtehuis of psychogeriatrische opname, of een verder poliklinisch vervolg. De inzet van de gespecialiseerde acute geneeskundige vergemakkelijkt dit proces door een sneller en gezaghebbend oordeel.

De specialist in de acute (interne) geneeskunde beschikt over grote en ruime diagnostische vaardigheden, kent de behandelingsmogelijkheden en prognoses van de meest voorkomende ziekten om de algemene zorg van de acute patiënt te kunnen leiden. Hij/zij is ervaren en getraind in een eerste beoordeling (triage), behandeling volgens de ABCDE principes en kan de verdere behandeling zonodig klinisch als poliklinisch voortzetten of overdragen.

De acute geneeskundige (AG) en zijn team van medewerkers (op de spoedeisende hulp of in het ziekenhuis in de vorm van een spoed interventie team) heeft een sleutel positie in de stroomlijning en de integratie van de diverse acute zorgteams die in het ziekenhuis werken; en heeft kennis van de prehospitale zorg voor acute gevallen.

De AG kan leiding geven aan een team van professionals die gericht zijn op het verlenen van de acute zorg en collegiaal samenwerken met andere specialismen die een deel van de acute zorg verzorgen: SEH-arts, intensivisten, neurologen, cardiologen en longartsen, toxicologen, physician assistants en SEH verpleegkundigen.

De AG werkt nauw samen met andere (para-)medische disciplines om de patiënt met een acute zorgvraag op de juiste plaats te krijgen: via een opname in het ziekenhuis, door plaatsing op een intensive care afdeling maar ook door plaatsing in een zorgomgeving buiten het ziekenhuis.

De opleiding van jonge en minder ervaren artsen (assistenten in opleiding of als basisarts werkend) behoort tot de taak van de acuut geneeskundige. Dit bestaat uit systematische training in de ALS principes, de stabilisatie van de patiënt en de opzet van de acute diagnostiek.

De organisatie van de acute zorg binnen het ziekenhuis en voor het ziekenhuis voor de patiënt met een acute ziekte en de logistiek en supervisie van de poli’s die ingericht zijn voor een snelle verwijzing vanuit de eerste lijn wordt door de acuut geneeskundige opgezet en ontwikkeld.

Door het opzetten van een aantal opleidingen in de acute geneeskunde de komende jaren hopen we te komen tot 12 opleidingsplekken per jaar. Het aantal specialisten geschoold in de acute geneeskunde dat werkzaam zal zijn in Nederland is geschat op 100. Het onderwijs in de acute geneeskunde zal de komende jaren door lokale cursussen en landelijke themadagen worden verzorgd.

Dutch Acute Medicine is opgericht in 2012.