Vacature Deventer Ziekenhuis

In­ter­nist SEH acute ge­nees­kun­de, Chef de Cli­ni­que Juist op de spoedeisende hulp van het Deventer Ziekenhuis, heb je een mooie baan. Waarom? Ons ziekenhuis is groot genoeg om ambities waar te maken en klein genoeg voor een goede werksfeer en persoonlijke...

ABCDE voor de internist: De “SBMS voor internisten”

In maart 2021 heeft elke internist een brief van de NIV ontvangen waarin het belang van de internist in de acute zorg wordt benadrukt. Scholing op het gebied van de acute opvang volgens de ABCDE is dan ook onmisbaar. Voor acute internisten ligt er een mooie kans om te...

NIV ALS tijdens de internistendagen, hoe nu verder?

Spoedzorg is een belangrijke pijler binnen de interne geneeskunde: meer dan 80% van alle opnames komt binnen via de SEH. Met de grote diversiteit (en kwaliteit) aan ABCDE trainingen, is de NIV-ALS in het leven geroepen om internisten te bekwamen in de opvang van acute...

Save the date: NVIAG-congres

Op 8 en 9 juni 2022 vindt het jaarlijkse NVIAG-congres plaats! De editie van dit jaar is in Utrecht. Noteer de datum alvast in uw agenda, later volgt meer informatie.

Webinar correctie van electrolietstoornissen

Op woensdag 16 februari 2022 organiseert de NVIAG (Nederlandse Vereniging van Internisten Acute Geneeskunde) het webinar “Correctie van electrolietstoornissen”. Een belangrijk deel van de interne patiënten die worden aangeboden op de Spoedeisende Hulp (SEH) vertonen...

Wetenschapsbeurs

Komend jaar zal er opnieuw de mogelijkheid zijn een subsidie voor een wetenschappelijk onderzoek binnen de acute geneeskunde aan te vragen. De NVIAG stelt hiertoe € 5.000,– ter beschikking voor de uitvoering van een nieuw wetenschappelijk initiatief op het terrein van...

Call for abstracts

Op woensdag 8 en donderdag 9 juni 2022 vindt het jaarlijkse congres plaats, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Internisten Acute Geneeskunde (NVIAG). Wij hopen dat dit congres, ondanks de coronamaatregelen, in juni zowel fysiek als digitaal kan doorgaan....

Echocasus juli 2021

Een 70-jarige patiënte wordt opgenomen in verband met verwardheid en delier. Bij opname zijn er geen laboratoriumafwijkingen. Er wordt gedacht aan een virale encefalitis en er wordt gestart met aciclovir intraveneus. Na 24 uur opname treedt oligurie op met een acute...

Met spoed beschikbaar

Wellicht hebben jullie via diverse kanalen al gehoord over het landelijke programma “Met spoed beschikbaar”, dat als doel heeft versnelling van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen te realiseren. Hierdoor worden zorgverleners in de acute zorg beter...

Echografiecasus nieuwsbrief NVIAG april 2021

Een 61-jarige patiënt, bekend met ernstig perifeer vaatlijden en een astma renale op basis van een origostenose van een functionele mononier een jaar eerder, presenteerde zich op de SEH in verband met pijn in beide armen en verminderde inspanningstolerantie met...