Het vak Acute Geneeskunde verkeert de laatste jaren in een zeer dynamische periode. Sinds 2012 is in aansluiting hierop de vereniging Dutch Acute Medicine (DAM) opgericht, voor en

door acuut geneeskundigen teneinde verdere positiebepaling, vormgeving en professionalisering van het vak Acute Geneeskunde te bewerkstelligen.

Inmiddels hebben we 2 succesvolle DAM-congressen achter de rug en hebben we nauwe banden opgebouwd met onze collega’s van The Society for Acute Medicine (SAM) in het Verenigd Koninkrijk.

Derhalve willen we met gepaste trots aankondigen dat op 1 en 2 mei 2014 in Amsterdam het SAMsterDAM-congres zal plaatsvinden, een internationaal congres over Acute Geneeskunde georganiseerd door de DAM in samenwerking met onze zustervereniging the SAM vanuit het Verenigd Koninkrijk. Er is een gevarieerd programma samengesteld waarin diverse onderwerpen en aspecten van de Acute Geneeskunde aan bod komen (zie het programma in de bijgevoegde link). U bent dan ook van harte uitgenodigd om het SAMsterDAM-congres bij te wonen in het

Novotel in Amsterdam. Meer informatie kan u vinden via deze link.

We hopen u te mogen begroeten op 1 en 2 mei !
Met vriendelijke groet,

de congrescommissie DAM
Anique Baten
Noortje Briet-Schipper
Marike Wabbijn
Hien van Leeuwen-Nguyen
Stephanie Klein Nagelvoort Schuit
Patricia Stassen
Bas Huisman
Hans Brink
Prabath Nanayakkara